onsdag 7. september 2016

Jeg er ikke sykepleier og takk gud for det

I kveld gikk Lokaldebatten av stabelen på Hammerfest Bibliotek. Biblioteket var også arrangør. Kveldens tema var eldreomsorg i Hammerfest kommune. Utgangspunktet for kveldens debatt var sommerens medieutspill fra SV om at eldreomsorgen ikke er god nok, og Rådmannens innrømmelse at kommunen har utfordringer. I panelet satt Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, samt en representant fra kommunens administrasjon og en fra Pasientombudet.

Jeg må bare presisere at min kunnskap om eldreomsorg og politikken rundt ikke er min sterkeste side, og det har heller ikke vært en av mine politiske fanesaker. Etter kveldens debatt kan jeg i allefall si at jeg ikke er alene der. En stor del av debatten gikk til å diskutere tall, statistikk og definisjon på pasientgrupper. Selv debattleder klarte ikke å følge helt med i havet av antall pasientgrupper. Først etter spørsmål fra salen etter vel en halvtime, og innlegg fra en sykehjemslege(som kanskje burde vært i panelet) ble det i hvertfall noe klarhet i hva pasientgruppen langtidspasienter som trenger langtidsplass er. Overraskende nok ligger det i ordet - en som trenger en plass ved et sykehjem over lang tid. Og det er visstnok her skoen trykker i Hammerfest. Tiltross for at det har blitt åpnet et helt nytt omsorgssenter med den trivelige forkortelsen KOS(Kirkeparken Omsorgssenter) har det blitt færre sykehjemsplasser. Det går utover de som trenger det mest - LangTidsPasientene. Sykehjemslegen klarte veldig fint å formidle dette til oss iløpet av de 10-15 minuttene han talte(igjen - han skulle vært i panelet). Politikerne i kommunestyret kjente ikke til disse tallene om nedgang i antall sykehjemsplasser. Betyr dette at politikerne i kommunestyret har brukt under 15 minutter på eldreomsorg de siste år? 

Her ligger kanskje det klareste argumentet for kvelden, som er minst like sjokkerende som nyheten om at eldreomsorgen ikke er bra nok - politikerne, det vil si, Rådmannen + kommunestyret kommuniserer ikke godt nok! Administrasjonen, Pasientombudet og sykehjemslegen var fullt klar over at antall sykehjemsplasser var gått ned, men Rådmannens beskjed til kommunestyret har visst vært at det ikke er noen problemer. Tenk det. Politikere som ikke kommuniserer godt nok - i 2016! Hva skjedde med alle de politiske rådgiverne og kommunikasjonsrådgiverne som har blitt ansatt de siste årene? Vel Hammerfest er jo en gigantisk kommune i forhold til andre kommuner. Ikke bare å bruke brevduer ved kysten heller, mye vind så mange havner på havet eller i Alta. 

Til slutt fikk partiene oppsummere:

  • KrF ønsker bedre bemanning på omsorgsboliger, styrkning av hjemmesykepleien og flere omsorgsboliger. Nytenkende og først ute som vanlig.
  •  AP var vag som alltid, men fikk frem at de ønsker en Helhetlig Plan og mer tid. Forslag til kampsak til Stortingsvalget neste år - "Døgnet er for kort, med AP ved makten vil vi utvide døgnet til med to timer til 26 timer. For bedre tid - stem AP". Representanten fra AP presterte også å komme med det jeg vil karakterisere som kveldens mest uheldige utsagn "Jeg er ikke sykepleier og takk gud for det". Flott oppfordring til ungdommen om å velge helsefag. Representanten understreket også det at hun trodde virkelig ikke at Noen ønsket en dårlig eldreomsorg. Innmari godt at det ble oppklart!
  • SV klaget igjen over feil tall fra Rådmannen og hvor alvorlig dette var. Forslag til politisk vedtak: "Innføring av romertall for å kvalitetssikring ".


En annen sjokkerende oppklaring fra kveldens debatt var at hjemmesykepleiere har for lite tid på jobb. En annen arbeidsgruppe som visstnok også har dårlig tid må være journalister i Hammerfest. En journalist(uvisst for hvilken avis) kom inn, tok bilder og gikk. Og alt det før debatten hele tatt var startet! Formålet med kveldens debatt var å få klarhet i debatten rundt eldreomsorgen. Jeg håper med dette innlegget at dere har fått like mye klarhet i eldreomsorgen i Hammerfest kommune som jeg.

Ingen kommentarer: