onsdag 18. mars 2015

Regjeringen bygger korthus, SV bygger landet.

En sterk grunnmur – det er det viktigste byggegrunnlag. Når det stormer som verst står grunnmuren støtt. Om vegger og tak ødelegges har man fortsatt en grunnmur å bygge på. Vi er så heldige I Norge at vi har bygget opp en sterk og solid grunnmur i form av velferdsstaten og et stabilt og trygt arbeidsliv. Da er det synd at det kommer byggmestere i regjering som ønsker å rive grunnmuren og heller bygge korthus.

Regjeringen river grunnmuren stein for stein når de går inn for å liberalisere arbeidslivet, når de svekker våre rettigheter over egen kropp og når de gir skattelette til de rike og øker skattene for uføre.
Regjeringen er mest opptatt av å spille poker, spise lakrispiper og drikke mest mulig sprit. Da er det ikke så nøye at man fester bort det som virkelig betyr noe. Innholdsløs symbolpolitikk foran det å bevare det stabile og trygge samfunnet for alle. Erna er mer opptatt av å bygge korthus med FRP, Venstre og KRF. Men korthus faller lett.

SV vil bygge en grunnmur alle i Norge kan leve på. Det vil si et grunnlag hvor et bærekraftig miljø er den røde tråden. Hensyn til miljøet må ikke være et eget politikkområde. Hensyn til miljøet må gjennomsyre alle politikkområder. Dette må fremkomme gjennom å satse på kollektivt, omstilling fra oljeøkonomien og bolig til folk flest.
  • Lyntog kan erstatte mye av flytrafikken mellom de største byene. Jernbane til Troms kan erstatte mye av tungtrafikken på veiene nordover.
  • Større investeringer i fornybar industri. Bruke Statkraft aktivt for i utbygging av fornybar energi.
  • Hus er til for at folk skal bo i. Ikke for at noen skal tjene seg rike på eiendomsinvestering.


SV vil bygge landet stein for stein. Ikke gamble med korthus.

Ingen kommentarer: