fredag 15. november 2013

Norge er et solidarisk land som tar hånd om de fattige

I sin kronikk "Norge är ett själviskt land som behandlar de fattigaste som djur" skriver Ehsan Fadakar at jo mer han leser om Norge jo mer blir han overbevist om at samholdet som visstnok eksistere etter 22. juli ikke eksisterer lenger. Han mener at nordmenn ikke har bidratt med noe i det store bildet og at vi behandler de fattigste som dyr. Dette har selvfølgelig skapt kraftige reaksjoner i dette egoistiske landet Norge.

Fadakar skriver at Høyre har sluppet ABB sin favorittgjeng, FRP, inn i regjeringen. Vel, det er da strengt tatt velgerne som har stemt FRP fram slik at de har kommet i posisjon. "Det er som om Anders Behring Breivik aldri har hendt" - og her må jeg faktisk si meg noe enig. Det som hendte for to år siden fikk svært lite plass under høstens valgkamp, det virket for meg som om det var litt glemt. Jeg må også si at det er jo spesielt at FRP, som uansett hvordan man vrir og vender på det hadde ABB som medlem og er det partiet som er mest negativ til innvandring, kommer i regjering for første gang to år etter 22. juli. Men, og det er et stort Men, FRP har mye mer politikk enn bare innstramning av innvandring. Slik at det blir vanskelig å påstå at folk har stemt på FRP kun fordi de er imot innvandring. Man kan derfor ikke konkludere med at FRP har kommet i regjering fordi nordmenn har blitt mer rasistiske eller innvandringsfiendtlige. Noe jeg oppfatter Fadakar mener.

På den annen side så er det noen deler av Fadakars resonnement jeg er enig i. At vi ha behandlet fattige som dyr; vel om vi ikke praktisk har behandlet romfolket som dyr så har i alle fall omtalen av romfolket vært horribel til tider. Blant annet av enkeltes karakteristisk av romfolket som rotter. Når det gjelder å sammenligne ABB og FRP sin retorikk vil jeg ikke akkurat henge meg på, men FRP har hatt en del utspill de må stå til ansvar for. Blant annet som nevnt av Fadakar, dette med snikislamisering. "Drøm fra Disneyland" er ett annet eksempel.

Utenriksdepartementets renvasking av FRP er også noe å stille spørsmåltegn ved. Hvis FRP har et problem med omdømme sitt bør de kanskje se på hvordan de fremstiller seg selv og hvilke utsagn de kommer med. Dessuten at utenlandske medier kobler FRP og ABB er ikke så rart - Norge er ikke akkurat the center of attention i verdenspressen, 22. juli var det siste som fikk mye spalteplass og da er det ikke rart at valget blir satt i en kontekst sammen med denne hendelsen. Spesielt når det partiet ABB var medlem av kommer i regjering. Heldigvis for FRP er det ikke utenlandske borgere de skal overbevise først og fremst, men oss her hjemme. Nå som de representerer Norge har de en ypperlig mulighet til å vise sitt sanne jeg for omverden. Når det gjelder sensuren av Skavlan er jeg helt enig i at det ikke burde vært gjort.

Når det gjelder vår historie som fattig nasjon som ble rike på olje og derav late, synes jeg Fadakar setter det Veldig på spissen. For det første var det ikke latskap som førte til at oljerikdommen ble forvaltet på en slik måte at den gikk tilbake til befolkningen via oppbygging av en trygg og stabil velferdsstat for Alle. Der man kunne sluppet utenlandske selskaper til valgte Norge å bygge opp egen kompetanse og kunnskap på området som har ført til at vi er verdensledende blant annet på miljøvennlig utvinning. Det er ikke latskap som har bidratt til at vi har brukt denne rikdommen for å fremme utvikling i fattige land blant annet gjennom målet om 1 % av BNP til bistandsbudsjettet. Det er ikke latskap som ligger bak den høye grad av fagorganisering og hundretuseners kamp for et rettferdig arbeidsliv. Det er ikke latskap som ligger bak de landsomfattende markeringen for å la asylbarna bli. Listen er lang... 

Hva har nordmenn bidratt til i verden spør han. Bortskjemt ungdom som ikke vil jobbe? Nei. Jeg opplever at ungdom i stor grad vil jobbe. Til og med selv om vi har gode velferdsordninger som stipend. Veldig mange studenter jobber ved siden av studiene, selv de som klarer seg på stipend og lån alene.
Vi har ikke Ikea, Ericsson og Nokia, men vi har gode folk som tror på fred og rettferdighet selv i denne kyniske verden vi lever i - og som har jobbet med dette verden rundt som den norske stats representanter. Vi er få, halvparten av svenskene, men vi lar ikke dette stoppe oss og vi prøver å gjøre en bra forskjell med den styrken vi har .

Fadakar avslutter ved å bruke et sitat av Åsne Seierstad:"Det handler om at mye vil ha mer. Og at vi ikke vil dele med andre". Hvis der snakk om at Norge ønsker mer fred og rettferdighet i verden og mer fokus på miljø så kan jeg være enig. At vi ikke vil dele med andre er det ikke engang vits å argumentere mot fordi det er så åpenbart feil.

Tilslutt noen generelle tanker om Fadakars innlegg. Jeg synes det er bra at han har skrevet innlegget. Nordmenn har det å bli gærne av utenlandsk mediedekning, som for det meste har vært positiv. Det er bra å møte litt motstand også, for bare på den måten kan vi forbedre oss enda mer. Det er viktig avatil med en selvransakelse, ala den vi opplevde etter 22. juli. At Fadakars innlegg skaper debatt er derfor kjempe bra! Innlegget i seg selv er ikke det beste jeg har lest. Det tar opp veldig mange ting til tross for at det er veldig kort. Jeg skulle heller sett at han brukte litt mer tid og lengde på å utdype litt når han trossalt kommer med påstander som at folkeopinionen flyttet seg kraftig mot det ekstreme høyre. Innlegget blir en slags suppe med alt mulig rart av ingredienser som ikke hører helt sammen. Det litt vagt og ukonkret mener jeg. Anbefaler dette blogginnlegget som er et motsvar på kronikken.

Norge er ikke et perfekt land, nordmenn er ikke perfekte mennesker. Kampen mot ekstremisme og rasisme alle veier, er en kamp man må ta hver dag. Vrangforestillinger og feilaktigheter må møtes ved å bevise det motsatte. Min oppfordring er derfor - la deg gjerne provosere av Fadakars innlegg, men gjør det ved å motbevise - Norge er et solidarisk land som tar hånd om de fattige!