fredag 13. september 2013

Stemmer på avveie

Nei, jeg snakker ikke om de som stemte FRP.

Det har kommet fram at flere hundre forhåndsstemmer ikke har kommet fram i tide til å bli regnet med i valgresultatet til Stortingsvalget. I tillegg til dette sier en av telleansvarlige at det skjer hver gang at stemmer kommer for sent og ikke blir tatt med! Dette er svært alvorlig og ikke minst udemokratisk i ett av verdens mest demokratiske land.
Alle som har avlagt stemme før 9. september 2013 klokken 21:00 skal få sin stemme med i resultatet.

Hvis det er posten som er problemet må man i samsvar med dem finne en egen løsning for forhåndsstemmer slik at de kommer fram i tide. De er ekstremt viktige og det bør være mulig å få til en løsning som sikrer oversikt over stemmene og som sørger for at de kommer til rett sted til rett tid. Det er jo noe ironisk av forhåndsstemmer ikke blir medberegnet i resultatet når de er avlagt nettopp på forhånd. 
Alle stemmer skal med, så jeg mener alle stemmer som kommer inn dagene etter 9. september bør tas med i resultatet. Stortinget skiftes ikke ut før i oktober, det er altså god tid til justeringer. Makulering av stemmer som er avgitt før 9. september er som å spytte på demokratiet. Demokratiske valg som vi har i Norge er det viktigste i samfunnet. Derfor er det ikke noe vi trenger å stresse med for å gjennomføre, men noe som vi må gjennomføre ordentlig. Tar det noen dager å få telt opp alle stemmene så tar det noen dager. Vi klarer å vente på valgresultatet noen dager ekstra.

Hver stemme teller!