torsdag 8. august 2013

Skatt - Det føles så bra

Bilde fra Google.com

Skattelette, formueskatt, eiendomsskatt, finansskatt... Ikke rart noen føler det blir mye skatt noen ganger. Da er det viktig å tenke på hva skatt faktisk er. Skatt er jo investering. Investering, investering, investering... Og det beste av alt. Den skatten du betaler er en investering i Deg Selv. Derfor sier jeg om å betale skatt som Ravi og Odd Børretzen sier om å pant - det føles så bra!


Ved å betale skatt skaper samfunnet en rettferdig ordning som i gjengjeld gir befolkningen grunnleggende tjenester man behøver i hverdagen. Det er rettferdig da alle betaler skatt basert på egen inntekt, og alle får tilgang på samme velferdstjenester. I tillegg regnes det ut hvert år om du har betalt riktig. Har du betalt for mye for du igjen, har du betalt for lite må du betale tilbake. Slik gir alle etter ytelse til fellesskapet.

For vi er ett fellesskap. Selv om vi alle er individer, er vi individer i ett fellesskap og er avhengige av hverandre på forskjellige måter. Vi trenger folk som dyrker maten vår, lager medisiner, pleier oss, produserer klær for oss osv. Da er det i vår interesse at folk får mulighet til å utdanne seg til disse forskjellige yrkene og at folk er friske til å være i arbeid. I dagens verden skal det godt gjøres å være totalt uavhengig av andre mennesker. Derfor er det så bra at vi har en felles velferdsordning hvor alle får den hjelpen de trenger uavhengig av status og formue. Alle er med på å skape velferdsstaten gjennom skatt og arbeid og fortjener derfor samme mulighet til å benytte disse tjenestene.
Se på skolene våre. Er det ikke flott at alle møtes på denne arena, uansett bakgrunn, ressurser, foreldre osv. Her møtes direktørens datter og den ansattes sønn, og får tilgang på samme kunnskap.

Mange klager på for høye skatter og vil betale mindre, helt ingenting i skatt. Det er jo interessant ettersom du ikke vil spare noe, tvert om risikerer du å få økte utgifter. For de gratis tjenestene du tidligere fikk gjennom staten, utdanning, sykelønn og helsehjelp må du nå ha forsikring for. Privat forsikring. Mange har sikkert sett amerikanske tv-serier hvor for eksempel en mor med to jobber har en syk sønn som ikke blir frisk fordi hun ikke har råd til helseforsikring. Det er ikke bare fiksjon. Det er også fakta mange steder i USA, som er det beste eksempel på en stat med en liberal velferdsmodell som legger hovedvekt på at det private skal dekke velferdstjenester. Det jeg sier er at du ikke får mindre å rutte med uten skatt. Dessuten, private foretak har private eiere som først og fremst er interessert i å tjene penger. Det gjør at de beste tjenestene er dyrest, som igjen gjør at de med mest penger får tilgang til den beste hjelpen og omvendt. Da er det bedre å betale skatt og sikre alle samme tilgang mener nå jeg!

For å ta ett eksempel med eiendomsskatt. Eiendomsskatten som Statoil betaler på Melkøya i Hammerfest har gjort at kommunen har pusset opp alle skolene i byen. Det er da ganske bra vil jeg si. Likevel vil noen fjerne eiendomsskatten.

Skatt er investering. Likevel virker det som jo rikere folk blir, jo mer gnien blir de. Blir kvalm av rikinger som flagger ut, bare fordi de ikke vil betale skatt som resten av befolkningen. Og her vil jeg komme tilbake til dette med fellesskapet og være avhengig av hverandre. Ingen har bygget opp en formue Ene og Alene helt uten hjelp fra andre! Du kan ikke bygge en fabrikk uten byggearbeidere, du kan ikke drifte en fabrikk uten fabrikkarbeidere og du kan ikke få tak i materiale til fabrikken uten at noen har produsert dette også.

Jeg er ikke rik og har langt ifra noen formue, men jeg betaler gladelig skatt når jeg jobber! Fordi - det føles så bra!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg er for engangs skyld veldig enig i hva du skriver her. Vi har et av verdens best utviklede velferdstilbud, og en sunn økonomi. En høy skatteprosent bidrar i høyeste grad til dette. Som du nevner så kan man peke på USA som et skrekkeksempel på hvor hvor en skakkkjørt økonomi kunne fått et skikkelig løft med å innføre skatteøkninger. Var vel snakk om at hustander med 400 000 USD eller slikt skulle få økt skatt, men husker ikke helt om dette gikk igjennom. Det er bare å se på Detroit, industribyen som er gått konk så det hyler etter, og pensjonen til brannmen og politi står i fare.

Mye vil ha mer, jeg skjønner veldig godt at mange ikke roper hurra når de ser på lønnslippen å ser at 34% av dine penger går til skatt, men det er viktig. Lønnsnivået i norge er unikt, på tross av at vi betaler 1/3 i skatt, og har høye matpriser/høyt utgiftsnivå på mye er vi fortsatt velstående i eget land, og når vi reiser på ferie er vi nesten ufyselig rik i forhold til lokalbefolkningen.

Men, jeg betaler nå uansett 1/3 av alt jeg tjener til staten - et beløp som jo er betydelig for meg -jeg forventer at det forvaltes deretter. Jeg betaler gladelig for nye veier, bedre helsetilbud og lignende. Men vi har vel alle sagt "SÅ DET ER DETTE SKATTEN MIN GÅR TIL?" etter å ha lest et oppslag i VG om en pedofil trygdemisbruker eller en voldtektsmann som sitter i fengesel med wifi og farge-TV som koster X antall KR pr. døgn. Og det er vel dette som er problemet - det vil alltid være en sak eller en utgiftspost som vi er imot, hvor man føler at ens penger blir kastet ut vinduet. Dette er forståelig, samtidig tror jeg nok mange glemmer studielånet man fikk gjennom lånekassen, barnehagestønaden og pappapermen som staten finansierer. Slik er det gjerne, det er lett å bli rød i trynet og hytte med neven når man leser en surmaga artikkel på VG, uten å ta i betraktning det gigantiske sikkerhetsnettet som omgir deg, om uhellet skulle være ute å du blir syk eller ufør.


Avslutningsvis; Dersom jeg var motbydelig rik, og min formue var bygget opp gjennom eget arbeid, hvorfor skal jeg da betale en høy skatteprosent? Min personlige motivasjon for å betale skatt er så enkel som at jeg ikke er rik, jeg vil ikke ha råd til en dyr helseforsikring ol. derfor betaler jeg mine kroner for å ha tidligere nevnte sikkerhetsnett rundt meg. Men hvis jeg er rik, og blitt det på egenhånd, hvorfor skal jeg skatte for goder jeg heller kan betale for selv, da jeg har penger nok til det? Solidaritet?

Kristiane sa...

Hei Anonym - hvem du nå enn er. Så fint at du er enig. Til din siste kommentar - som jeg skriver i innlegget, ingen blir rik Helt på Egenhånd.