søndag 11. august 2013

Hvordan bli kvitt innvandring

Bilde: Google/forskning.noInnvandring til Norge er gjenstand for mye diskusjon og debatt. Hvor mange skal få lov å komme inn i vårt fagre land, alle er kriminelle, forby tigging, vi er vitne til snikislamisering...  For de som ønsker mindre innvandring er løsningen å bli strengere på hvem som får opphold, altså slippe mindre innvandrere inn. Sannheten er at dette absolutt ikke er løsningen.

Løsningen ligger ikke i hvor mange som får komme inn eller ikke. Løsningen ligger et helt annet sted, og får å finne den må man først og fremst se på årsaken til innvandring.

Da må man stille spørsmål som hvorfor flykter folk?

Hvorfor søker folk asyl?

Hvorfor søker noen å bo i Norge?

Hvorfor drar folk fra hjemlandet sitt?

Folk flykter fra hendelser som krig, vold, politisk forfølgelse, fattigdom og naturkatastrofer. Livsgrunnlaget deres har blitt ødelagt, enten på grunn av ødeleggelse av krig, eller kanskje på grunn av at det ikke er mulig å bo der lenger på grunn av naturlige omveltninger. Eller så kan det være at de flykter fordi de er truet på livet for sin politiske mening, eller at livet er truet på grunn av fattigdom og sult. Andre søker lykken utenlands fordi det ikke er jobb og få eller den jobben de har betaler så lite at det ikke holder til å brødfø familien. Uansett, for dem er eneste utvei for ett bedre liv å dra utenlands. Kanskje til Norge.

Løsningen, verken for oss eller dem ligger jo ikke da i bare å nekte dem adgang. Det er bare å skyve "problemet" over på noen andre. Løsningen ligger jo i å forhindre årsakene som førte til at disse menneske måtte legge ut på den lange reisen til det kalde nord til å begynne med. Og den løsningen finner man hvertfall ikke i FRP sitt politiske program!

Ta Afghanistan. Afghanere har blitt en stor gruppe i Norge det siste tiår. Hvorfor? Jo, krigen i Afghanistan, som Norge deltok i. Denne krigen fikk riktignok ett FN mandat, men dette viser bare at man må jobbe mer med diplomati i forkant. Norge burde ikke ha deltatt i denne krigen, men vi gjorde det, og da bør vi også ta ansvar for utkommet av krigen. Det samme gjelder Irak i 2003. Norge bør ikke delta i angrepskriger, heller ikke med FN mandat.

Også har man land som Iran og Somalia. Mange flyktet fra Iran til Norge i årene rundt 1980 tallet da de ble politisk forfulgt på grunn av revolusjonen i Iran i 1979. Norge som demokratisk fordømmer denne typen diktatur og jobber for demokrati gjennom blant annet FN og gjennom å være åpne for dialog.

Somalia er det vi kaller en "failed state". Der har det hersket en intern uro og voldelige opptøyer siden tidlig på 90 tallet. Somaliere utgjør også en stor gruppe innvandrere i Norge. Også her jobber Norge for å bedre forholdene i Somalia gjennom bistand til blant annet institusjonsbygging (noe som er viktig for demokratiet). Nord i Somalia, i Somaliland, skjer det bra ting og det viser håp for fremtiden.

Norge jobber aktivt i dag for å motvirke hendelser som de nevnt ovenfor gjennom en økning av bistanden til 1 % av BNP med den rødgrønne regjering! Noe Høyre og FRP vil kutte i.

Også var det miljø da. Som ikke er så veldig ubetydelig kjære Siv Jensen. Klimaendringene skaper tørke og flom og andre omveltninger for mennesker over hele kloden. Dette rammer spesielt mennesker i land hvor mesteparten av befolkningen fortsatt lever av tradisjonelt jordbruk. Disse har da ikke noe annet valg enn å starte på nytt ett annet sted, for eksempel i Norge. Norge er en av pådriverne i verden på å jobbe for internasjonalt samarbeid på miljø. Her hjemme jobber vi for å kutte i utslippene gjennom økt satsing på kollektivtransport og økt satsing på fornybar energi. Utslippene til Norge har gått ned siden 2008. SV ønsker å fortsette denne trenden ved drastiske kutt i olje og gass næringen fordi vi må la 2/3 av disse ressursene ligge hvis vi skal nå FNs klimamål. Klimaendringene går også ut over livet på land og i vann. Fiskebestander flykter og ødelegges av olje og gass næringen, drikkevannet til folk forurenses og oljesøl ødelegger for livet på land.


Hovedpoenget er at man må jobbe for at folk har det bra der de er. Slik oppnår vi en bedre og fredelig verden. Men selv da vil innvandring og utvandring hit og dit skje, slik det har skjedd i tusenvis av år. Så den endelige løsning er å være tolerant og se mennesker som mennesker, forskjellige både innad og utad på tvers av kjønn, etnisitet og nasjonalitet.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Dette her er jo politikk på ungdomsskolenivå hvor alt konsentreres ned til "krig er dumt asså".

Anbefaler deg å plukke opp en bok og lese litt om Afghanistan før og etter Taliban tok makten og hva som ble gjort av det internasjonale samfunnet mtp diplomati.

Kristiane sa...

Innlegget er jo generelt ett overblikk, går jo ikke inn i dybden. Har en ba i internasjonale studier så takk for tipset, men det går bra ;-)

Anonym sa...

Hvis det er dette du har å vise til etter en bachelor i internasjonale studier så sier det litt om hvor seriøst studiet er. Regner med at det ikke er snakk om UIO her.

Før man går ut og sier "krig er dumt" så er det en fordel å vite litt om hva konflikten innebærer i det aktuelle landet.

Kristiane sa...

Takk som sagt dette er et overblikk. Du aner ingenting om hva jeg vet og ikke vet, så før du gjør det kan du bare holde kjeft om hva jeg har "å vise til" :-)

Kristiane sa...

Jeg står hvertfall for det jeg sier, du skriver ikke navnet ditt en gang ;-)

Anonym sa...

Hvorfor skulle ikke Norge delta i Afghanistan? Norge deltakelse var som du nevner er resultat av et FN mandat. Norske soldater har bidratt med veldig mye bra i Afghanistan, forøvrig har også Norske militære styrker et godt rytke på seg internasjonalt, som bidrar til å bygge en tillit med lokale leder som det for andre land kan være vanskelig å oppnå. Fordet om oppdraget i Afghanistan totalt sett har vært feilslått (intern uro, demokrati som svikter, etc) så var det eneste riktige av Norge å gjøre slik vi gjorde; sende soldater til Meymaneh. Man kan si at FN og USA har trått feil med å innvadere Afghanistan, men når det først er gjort en feil tjente afghanistan på at det var Norske styrker kontra Amerikanske/britiske som gjorde intog. Uten å være en militær strateg sier det seg selv at det er nødvendig å ha norske styrker involvert i utenlandsoppdrag med jevne mellomrom av den enkle grunn av at vi trenger soldater, offiserer og et militært apparat som har erfaring fra skarpe operasjoner. Det norske forsvaret trenger rett og slett de erfaringene og kompetansen som kommer fra et skarpt oppdrag - slik som i afghanistan.

/Snerk

Anonym sa...

INTEGRERING. INTEGRERING. INTEGRERING. Si det sakte, tre ganger - gjerne høylytt. Integrering er grunnen til at Norge trenger en restriktiv invandringspolitikk. For å sette det litt på spissen så er jeg ikke redd for negere eller pakkiser, men jeg er redd for de tilstander man har i Tyskland og Danmark, og tildels Sverige. Her snakker vi om gedigne områder - bydeler med flere mange tusen innbyggere som i all hovedsak er invandrere. Problemet er ikke at de bor i tetthet til hverandre som sådan, Problemet er at de ikke integreres. De lærer ikke språket (hvorfor skulle de, de omgås jo bare samspråkelige?), de tar ikke utdanning, som en konsekvens får de ikke jobb, som en konsekvens øker nivået av kriminalitet utført av denne gruppen.

Som Katie Melua synger; There are ten million bicycles in Beijing, thats a fact - its not a thing you can deny"

Disse ghetto bydelene er et stort problem i Tyskland og Danmark, og grunnen til at disse i det hele tatt finnes er en feilslått invandringspolitikk. Jeg er livredd for slike tilstander i Norge, hvordan i helvete skal vi snu den evntuelle trenden? Man kan ikke tvangsflytte en hel bydel, kan man vel?

Jeg er for invandring, invandrere tar jobbene vi ikke vil ha, og barna deres blir gjerne ingeniører, tannleger og leger. De er flittige, i min erfaring, spesielt de fra midøsten. Men dersom man ikke får integrert disse inn i de norske sammfunnet blir invandrerne en gedigen økonomisk og sosial belastning. Som trend vil dette være ekstremt vanskelig å snu.

INTEGRERING. Dersom man sender 100 invandrere til et sted men 200 innbyggere er det klart de ikke vil bli like integrert som om man bare sendte 10 stykker. Derav en striks invandringspolitikk. Man kan ikke bite over mer en man klarer å svelge.


/Snerk