søndag 18. august 2013

En stemme for fremtiden

Bilde: Google.comNår vi stemmer, stemmer vi for fire år. Men samtidig stemmer vi for fremtiden, eller i hvertfall hvilken fremtid de neste fire år skal legge grunnlaget for. Mye av debatten rundt valget 2013 handler om hvor mye endring det vil bli med regjeringsskifte, eller om det i det hele tatt blir noen endring. Du vil kanskje ikke merke noen store endringer i år, eller neste år, eller kanskje til og med året etter. Men vær ikke i tvil, det vil merkes!

Det er en del ting man bør tenke over når man avgir sin stemme 9. september (eller før). Man bør se på hva partiene vil gjøre nå, men man Bør se på hvordan politikken virker på sikt. Vi kan skifte ut hvis vi er misfornøyd om fire år, men det lureste er jo å stemme på de med en politikk som varer over tid. I dette perspektiv er det spesielt to saker jeg ser på som viktigst, miljø og økonomi. Disse to går også hånd i hånd.

Etter København i 2009 har dessverre miljøsaken falt på agendaen til folk og media. Det er ikke like "in" lenger å være opptatt av miljø og klimaendringer. Det er utrolig synd, for vi vil merke miljø- og klimaendringene om de er in eller ei.

Som u fornybar ressurs Vil oljen ta slutt en dag. Det vil si at om du bryr deg om miljø eller ikke, vi må ha en omstilling en dag. Og hvorfor vente til siste frist? Det er jo bedre å være føre var.

Mulige scenarioer for hva som vil skje hvis vi driter i å omstille samfunnet til mer miljøvennlig kan være at det blir mangel på rent drikkevann (noe om er tilfelle flere steder i verden allerede). Da nytter det ikke å komme med en bunke sedler. Når man er kommet til dette punktet kan man ikke kjøpe seg tilbake.

Mange er skeptiske til å investere i prosjekter for fornybarenergi fordi det ikke er lønnsomt, nå. En av utfordringene knyttet til olje- og gassnæringen er at de suger til seg det beste av arbeidskraft, for eksempel ingeniører. Det er viktig å satse å satse på fornybarenergi slik at folk ser at det er lønnsomt å jobbe innenfor dette. Det trengs ingeniører bl.a. for å komme med nye ideer og gode løsninger. Tilbake til dette med lønnsomhet. Som nevnt over, olje og gass er ressurser det vil ta slutt på. Da vil behovet for fornybarenergikilder være der, sterkt! Hvis vi i Norge starter allerede nå å satse på fornybarenergi, tenk hvor vi er da, og tenk hvilken posisjon vi kan få i verden hvis vi har utviklet en god ekspertise og personell innen denne næringen. Da vil vi i hvertfall merke økonomisk gevinst.

 

Tiden er overmoden for konkrete handlinger. SV ønsker å la oljen ligge. SV har kjempet med nebb og klør for å stanse konsekvensutredning i LoVeSe. Denne kampen mot oljeboring i disse sårbare områdene viser hvor utrolig viktig det er med ett sterkt SV i regjering som fremmer miljøsaken. SV er det eneste partiet som virkelig kan utgjøre en forskjell når det kommer til miljø og klima. SV er derfor ett parti som tenker fremover. SV tørr å tenke framover og ha ambisjoner. SV tørr å tenke forbi "trygg styring" til ansvarlig fremtidsrettet styring.

Ingen kommentarer: