onsdag 12. juni 2013

Veien videre mot demokratiske Norge!

I dag er det 100 år siden Norge tok ett stor steg mot ett fullverdig demokrati ved å gi stemmerett til kvinner. La oss ta to steg til mot ett fullverdig demokrati ved å gi stemmerett til 16 åringer og ved å avskaffe monarkiet!

Å bli 16 år fører med seg noen endringer i livet. Som 16 tar man sitt første viktige livsvalg ved å velge veien videre etter grunnskolen. Hva vil man bli? Hvilken videregående linje bør man velge for å oppnå dette? Eller kanskje man ikke vet dette og ønsker å jobbe ett år? Selv om 18 er den offisielle myndighetsalderen blir man i mange tilfeller regnet som voksen i en alder av 16. Man kan straffedømmes, være seksuelt aktiv og man må betale voksenpris på reiser. Det finnes nok mange umodne 16-åringer, men det gjør det også blant folk over 18... Slik at det er ikke ett argument mot stemmerett for 16-åringer.  

I ett fullverdig demokrati ligger makten i folkevalgte institusjoner. Ingen "nyfødte" stater velger i dag å innføre monarki. Ett land er ikke ett demokrati når det er en utvalgt familie som arver titler og lever sine liv på statens(altså folkets) regning. Dette er det som i noen land kalles diktatur. Nå kan vi diskutere kongens makt, om den er reel eller ei. Fakta er at kongen i dag er i stor grad en seremoniell stilling, Men kongen har brukt sin makt. Blant annet da han kalte inn statsråd Trond Giske på teppet. Saken var at det lå ett forslag til endring av kristendommens posisjon i Grunnloven. Kongen brukte da makt ved å kalle inn statsråden og nekte å gå bort fra den kristne tro. Dette ble da ikke endret. Nå er ikke dette noe som påvirket befolkningen eller var veldig kontroversielt i saken selv, men det viser at jo kongen har en viss makt han kan bruke. Nettopp det at kongen innehar en seremoniell posisjon er jo også ett argument for å avvikle monarkiet. Hva er vitsen med å betale millioner av kroner på en gallionsfigur? 

Fram mot neste jubileum, Grunnlovens 200 årsdag håper jeg vi kan få en saklig og god debatt om grunnlovens innhold og hva slags demokrati vi ønsker for landet vårt!