fredag 10. mai 2013

Ja vi elsker, å debattere flagg!Det nærmer seg 17. mai, og i den forbindelse har det blusset opp en debatt om hvilke flagg som skal være tillat å gå med denne dagen. Neste år ferier vi Grunnlovens 200-årsjubileum. Jeg synes det er synd at debatten dreier seg om noe så smålig som flagg, når vi heller burde debattere selve innholdet i Grunnloven.

Noen "flaggentusiaster" mener det ikke skal være lov å veive med andre flagg enn det norske på nasjonaldagen. De synes det kun bør være norske flagg fordi det er Norges nasjonaldag.
Jeg er sterkt uenig.
Jeg synes det er flott at folk viser sin tilstedeværelse i feiringen av Norges Grunnlov ved å bruke flagg fra sine hjemland. 

17. mai handler om et okkupert lands seier for grunnleggende demokratiske rettigheter. Denne seieren er noe mye større enn bare Norge og 17. mai. Dette har folk verden over kjempet for, og mange kjemper fortsatt. Noen av dem har flyktet til Norge da kampen i deres hjemland ikke er vunnet. De har blitt en del av det norske samfunn og da er det flott at de deltar i feiringen av Norges nasjonaldag. 
17. mai handler om noe større enn bare Norge, nordmenn og flagg. Det handler om menneskers kamp for demokrati og for sine rettigheter. Å veive norske og andre flagg side om side synes jeg er en perfekt måte å ferie dagen og det den symboliserer på!

Hva blir det neste, påbud om å være ikledd bunad? 

Vi feirer ikke 17. mai for å gå i bunad , spise is og vinke til kongen. Vi feirer Grunnloven som vårt viktigste dokument. Fram mot 200-årsjubileet bør debatten handle om hvordan vi ønsker at den skal være, ikke hvilke flagg man skal gå med i feiringen. Det er innholdet i Grunnloven som er det viktige. En grunnlov anses som den demokratiske byggesteinen i en stat. Vår Grunnlov har desverre enda noen elementer i seg som ikke er demokratiske. Da tenker jeg på den delen som nevner kongen som øverste leder i Norge, og at statskirken fortsatt står støtt i Grunnloven. Vi har dermed fortsatt noen skritt igjen for å perfektisere Grunnloven og for å bli ett fullverdig moderne demokrati. 200-årsjublieet er en glimrende anledning for å sette dette på dagsorden og endre Grunnloven til ett enda bedre og demokratisk dokument!
Ingen kommentarer: