tirsdag 1. januar 2013

Godt nyttår 2013!

Bilde fra Google

Verden gikk ikke under i år heller. Det viser at man ikke skal ta spådommer og forsidene på VG så veldig seriøst. Verden gikk ikke under, men Norge kan komme til å gå under, i september 2013. 

Diverse norske medier og selvutnevnte eksperter har allerede spådd regjeringsskifte med Jern-Erna og Sutre-Siv på tronen. Men jeg forbereder meg ikke på dommedag ved å gå i dekning og starte opp en frøbank (selv om det kunne blitt nyttig med de nedskjæringene i landbruket som vil komme med en blå regjering). Jeg forbereder meg ved og for det første ikke tro på spådommer, jeg har absolutt troen på at flertallet av det norske folk ønsker en fortsettelse på det Rød-Grønne prosjektet. Det er jo tross alt det alternativet som vil skape de beste levekårene for folk flest. 

Med et sterkt SV i regjering vil livsgrunnlaget for det norske folk fortsatt sikres gjennom den norske fellesskolen, offentlig sikring av helsetjenester, en rettferdig arbeidsplass for alle og sist men ikke minst en Fremtid for alle, ved å ta vår tids miljøutfordringer på alvor! SV`s viktigste prinsipper er solidaritet og like muligheter for alle. Det betyr å ha menneskene i fokus. Det er menneskene som er viktigst, ikke hva de har på bok eller i aksjer. Det er en stor konsensus i Norge i dag om den norske velferdsmodellen, men med en blå regjering vil det bli økt privatisering. Man trenger ikke å være spåkone for å vite at økt privatisering ikke gir like muligheter for alle. Det private markedet drives av ønsket om profitt, og da er det de som kan betale mest som får det beste tilbudet. Det er viktig å fortsette satsingen på ett sterkt offentlig tilbud slik at vi får et bred og god tjeneste for alle uansett formue og inntekt. Det er å sette menneskene i fokus. 

Tilbake til dette med Rød-Grønt prosjekt. For det er det det er, ett prosjekt. Mange husker ikke eller har glemt at det ikke var noe bedre for åtte år siden. Regjeringsskifte i 2005 klarte akkurat i tide å stanse en stor privatisering av norske skoleplasser. Det vil Alltid være noe å klage over. Til og med i ett av verdens beste land å bo i! Men det betyr ikke at vi ikke har det bra, for det har vi absolutt. I mens så og si hele verden har blitt rammet av kriser og nedgangstider siden 2007/08, har Norge med en finansminister fra SV, Kristin Halvorsen, klart seg kjempe bra! Da andre regjeringen kuttet, satse Norge gjennom blant annet diverse byggeprosjekter. 

Finansmarkedet ønsker mindre statlig innblanding, men hvem er det som må redde bankene osv. når festen er over og de har kjørt Seg Selv og resten av verden i grøfta? Jo, Staten. Norge merket en liten økning i arbeidsledighet, noe som førte til rekordmange nye studenter. Da mange ikke fikk jobb begynte de å studere og mottok stipend. Lånekassen`s stipendordning er en luksus vi i Norge virkelig skal sette pris på! Men her er det også rom for forbedring. Selv om man studerer også i juni(og må betale husleie) får man ikke stipend og lån i da. SV som eneste parti ønsker å Øke stipendet til 11 måneder. De andre partiene ønsker også 11 måneder stipend, men de vil få det til ved å jevne ut den summen man får i dag.

Det vil alltid være noe å sutre og klage over, og det er flere ting i Norge som kan bli mye bedre. Akkurat derfor er det så viktig med en ny Rød-Grønn periode. Det Rød-Grønne prosjektet er langt i fra ferdig. Det har skjedd mange gode forandringer i løpet av de siste åtte år, noen har man fått merke, andre har man ikke merket enda. For å ta i bruk ett kjent sitat "Rome wasn`t built in a day". 

Mange stemmer AP fordi de synes det er trygt. Dette til tross for at de faktisk er mer enig i SV`s politikk! Arbeiderpartiet har gjort mye bra for Norge, men deres "trygge styring" kan bare være Trygg for folk flest med ett sterkt SV ved siden av. Det trengs en sterkt SV i regjering for å få gjennomført det Rød-Grønne prosjektet. Det trengs et sterkt SV for å dra AP og Senterpartiet til venstre, og verne om viktige verdier som solidaritet og like muligheter.

Jeg oppfordrer derfor alle AP- velgere, ta deg en nærmere titt på SV, og alle dere andre, kjemp mot undergangen, stem for en trygg fremtid med en Rød-Grønn regjering!

Godt Nyttår!

Ingen kommentarer: