søndag 13. november 2011

Norge er ikke et demokrati

Tiltross for at vi i høst har avholdt det mange vil kalle ”top of the class”-demokratisk valg her til lands, mener jeg det fortsatt er deler av vårt lille land som er langt fra det vi ser på som et moderne fritt demokrati.

Kongehuset, monarkiet blir av (altfor) mange sett på som en flott tradisjon her til lands. Men selv om det faktisk var et demokratisk valg som avgjorde i 1905 hvilken statsform Norge skulle ha, er monarkiet langt i fra en flott tradisjon. Monarki og kongemakt som tradisjon symboliserer eneveldenes tid i Europa. Hvor konger styrte med diktatorisk makt. Hvor makten ble arvet i generasjoner uten at folket hadde noe de skulle si. Konger som gikk til krig for å vinne mer makt, uten å bry seg om konsekvensene for folket. Konger som levde i overdådig luksus, mens folket manglet brød. Overdådig luksus lever de for så vidt i dag også. Det er kvalmende.

At en spesiell familie skal leve på statens regning bare fordi de liksom er ”kongelige” er ikke akkurat demokratisk i mine øyne. De sitter med rompa i statskassa og dusjer i oljefondet for hva? Klippe over bånd? Innvie skip? Shoppe i Paris? Representere Norge? Er det virkelig slik vi vil at Norge skal bli representert? Av en gjeng mennesker som var så heldige å bli født inn i/giftet inn i den kongelige familien, og kan leve ett liv uten bekymringer i sus og dus? Vi har et folkevalgt Storting med flere hundre som fint klarer å representere Norge, + en gjeng i Regjeringen. Og de representer faktisk oss, folket, fordi de er vanlige mennesker som har kommet seg dit de er på talent og demokratiske valg. Ikke fordi de var født inn i ”rett” familie.

Ikke har de så veldig blått blod lenger heller. Det er vel mer lilla. På monarkiets høyde giftet de kongelige seg med nettopp kongelige, for å bevare, det kongelige. I dag kan jo hvem som helst gifte seg inn i familien å ende opp som dronning! Kan vi ikke da like greit ha valg vært tiende år eller noe sånt? Hvem stiller til kandidat som konge og dronning det neste tiår? Lev et liv i luksus og bo sentralt i hovedstaden. TV2 hadde sikkert sendt det. Hvertfall TV3.

Flere millioner blir årlig brukt for at disse menneskene skal ha flere eiendommer enn de kan oppholde seg på, de dyreste designer klær og flere reiser i året enn mange får i løpet av livet! Selv om vi er et rikt land og rett og slett driter penger, betyr ikke det at det er rett måte å bruke pengene på. Tenk alt vi kunne brukt de kongelige millionene på! Slottet hadde for eksempel tatt seg utmerket som eldrehjem. God plass, parkanlegg og kort vei til byens cafeèr. Sikkert en god husholdning også.

Et argument fra rojalistene er at kongen ikke har noen formell makt. Noe som for så vidt er sant. Men, likevel er det han som offisielt åpner Stortinget og godkjenner regjeringen. Han står også nevnt i grunnloven som den med øverste makt. Jeg må bare understreke at jeg ikke har noe personlig imot noen i kongefamilien. De er sikkert hyggelige alle i hop. Men det de representerer og deres posisjon er meg sterkt imot. Kongen, dronningen og kronprinsen har ingenting å gjøre i åpningen av vårt demokratisk valgte Storting å gjøre! Grunnloven burde oppdateres etter dagens samfunn(og skriftspråk).

Samfunnet har vært i mange endringer siden 1905. Skulle vi hatt folkeavstemning i dag tror jeg nok dessverre resultatet ville blitt det samme. Kongehuset står sterkt i befolkningen. Men dette er en debatt jeg mener vi må ta. Hvilke rasjonelle argumenter finnes for å bevare kongehuset? Jeg tror vi overlever uten noen som står og vinker på en veranda en gang i året. Se og Hør ville fått noen blanke sider og deres ”kongelige ekspert” måtte funnet noe nytt å skrive om, men jeg tror vi hadde klart oss. Hva tror du?

Religion og terror: Islamisering av terror

Militante islamister, muslimske terrorister, radikale muslimer… Uttrykk vi dessverre forbinder med terrorisme.

Det er ikke noe nytt at folk misbruker religion for å legitimere sine handlinger og meninger. Alt fra krigshandlinger til økonomiske gevinster har blitt ”legitimert” i religionens lys. Dette betyr derimot ikke at religionen i seg selv faktisk har noe med det å gjøre. I de fleste tilfeller blir religionen snudd og vridd på, også misbrukt. Breivik brukte for eksempel kristendommen for å begrunne sitt angrep. Vi kaller han likevel ikke for en ”kristen terrorist”, eller ”kristen radikal”. Det er hvertfall ikke uttrykk jeg har sett blitt brukt mye i media. Mens terrorister som er fra arabiske land og kaller seg muslimer blir med en gang knyttet til religionen. Tiltross for at islam, som kristendommen, ikke har noe med terror å gjøre.

Enkelt grupperinger eller enkelt personers handlinger må kun knyttes til de skyldige. Det er ikke rart det skapes skiller og fordommer mot islam og muslimer når media konstant bruker ordet muslim og islam sammen med terror. Ord og uttrykk med en negativ ladning skaper mye fordommer og vonde for mange. For eksempel homo. Det blir dessverre i mange sammenhenger brukt som skjellsord. Det negative som da forbindes med ordet, sklir over til å gjelde de som ordet beskriver.

 Alt for lenge har mennesker brukt religion for å skape kaos, krig og vold. Religion er, eller burde være, et privat anliggende. Derfor burde for eksempel statskirken opphøre og eksistere. Religion og stat burde være adskilt, de har ikke noe med hverandre å gjøre. Men det er en annen debatt.

Islamiseringen av terror i media må ta slutt. Skal man omtale terror og terrorister passer det bedre å bruke terrorist eller drapsmann, fordi det er det de er. Hvor de kommer fra kan man selvfølgelig skrive, en terrorist fra Norge, eller en terrorist fra Afghanistan. Afghansk terrorist, norsk terrorist…

Mange terrorister bruker religionen som skalkeskjul. Ikke la dem gjøre det lenger! Det er ikke Gud eller Allah som har bedt terroristen om å angripe og drepe. Det har de selv bestemt. La de ansvarlige stå til ansvar for det, ikke religionen eller et helt folk