mandag 23. mai 2011

Den arabiske vår går mot sommerDen arabiske vår går mot sommer, og etterhvert høst. Hva skjer etter diktaturet fall og når media forsvinner? Det er da det virkelig gjelder om man vil få gjennomført reformer. Å styrte det gamle regimet er bare en liten del av veien mot demokrati.

Revolusjonene har det siste halvåret sveipet over Midtøsten. Noen regimer har falt, noen klynger seg enda desperat til makten. Det internasjonale (vestlige) samfunn har vært samlet i å fordømme diktaturene og intervenert militært i Libya. Men den viktigste rollen til det internasjonale samfunn kommer når diktatoren har falt og reformer skal gjennomføres. En stat i politisk endring fra autokrati til demokrati er mest utsatt for å falle tilbake i voldelig konflikt. De viktigste aktørene i denne prosessen er AU(Afrikanske Union) og FN. De må være til stede med fredsbevarende styrker.

De må også være med på å utforme de demokratiske valgene som skal gjennomføres for første gang. Jeg tror det er veldig viktig for statenes "nye demokratiske liv" at det første valget blir gjennomført ordentlig og står som et legitimt valg. Derfor burde det ikke hastes med å gjennomføre det, men heller satse på at det blir gjort ordentlig med legitime kandidater og stemmerett til hele befolkningen.
Jeg tror også det er viktig at valgene ikke blir sett på som Vestlige valg, aka Afghanistan. Det må være en nasjonal følelse rundt utføringen, men AU og FN burde tilby hjelp og observatører.

Å få gjennomført et legitimt valg som fører til en politisk stabilitet er en grunnpilar for en stat etter konflikt. En annen viktig pilar er økonomisk vekst og stabilitet. Et demokratisk valgt politisk styre er fristende for utenlandske investorer. Økonomisk stabilitet gir et levegrunnlag for befolkningen. Når levebrød, arbeid og et demokratisk valgt styre er på plass har befolkningen stabilitet, og sjansen for konflikt er betydelig redusert. Men hele veien mot dette er det viktig at det internasjonale samfunn og media ikke glemmer. Selv om en diktator er styrtet kan det stå en ny en som bare venter på å utnytte situasjonen når verdens øyne er rettet en annen vei.

Ingen kommentarer: