søndag 22. mai 2011

Big Brother EU

Trenger vi EURO?
På APs landsmøte en liten stund tilbake stemte partiet NEI mot neste EU direktiv Postdirektivet. Men at Norge legger ned VETO mot direktivet virker tvilsomt.

Norge har aldri brukt veto mot noen av EUs direktiver siden vi startet samarbeidet gjennom EØS. Vi har altså innført flere direktiver som vi ikke har hatt noe med på å utforme i forhold til Norges beste. Vi har faktisk en liten mulighet til å være med å påvirke tidlig i utformingen av direktivene, men har svært sjeldent benyttet oss av den. Dette er helt klart noe vi må skjerpe oss på! Vi kan ikke fortsette å drive å innføre masse direktiver og lover vi ikke har forsøkt å påvirke til Norges beste! Når det gjelder Postdirektivet må vi bruke VETO. Det virker for meg som at norske politikere er redde for å bruke VETO. Som at veto bare er en fin ting på papiret men ikke funker i praksis. Som at Big Brother EU blir sint og vil straffe oss om vi bruker den. Isåfall kan vi hvertfall ikke unngå å bruke den! Vi kan ikke la EU sjefe Norge rundt mer enn de allerede gjør. Norges politikk og lover må være utformet i Norge, for norske forhold. Ikke av utenlandske politikere i Brussel. Vi er et suverent land som ikke er med i EU. Derfor kan vi ikke la oss diktere!

Nettopp dette burde også vise oss at vi for all del må holde oss utenfor. EU går mer og mer mot å bli en overnasjonal union hvor makta går oppover, ikke nedover til folket, som den burde gjøre. Folk lokalt vet best hvordan ting burde være der de bor. Det er helt absurd at politikere i EU skal bestemme hvordan ting skal være i finnmark og generelt i Norge. Vil vi virkelig gi fra oss makt og suverenitet til EU? Vi klarer oss fint utenfor EU. Vi trenger IKKE EU. Fattige land har mye å hente fra EU medlemskap. Men for Norge er det motsatt. Bare se på EURO- og finanskrisa. Tror du Norge hadde kommet like godt ut av det om vi hadde vært EU medlem? Vi måtte punget ut for andre lands gjeld.

EU som en demokratisk institusjon er også fail. Ja Parlamentet har fått mer makt de siste årene, men deltakelsen ved valg er laber. Hva viser det? Jo at folk ikke forholder seg til EU som deres rette leder, og at de ikke ser på seg selv om europeer. Den lave valgdeltakelsen er med på å gjøre EU mindre demokratisk. Utgangspunktet for samarbeidet EU var bra tenkt. Men jeg ser at EU utvikler seg mer og mer til en overnasjonal institusjon som får mer og mer makt, som tvinger til seg makt. Det virker som land nesten ikke har noe valg. Som Norge. EØS avtalen gir EU mye innflytelse og makt i Norge, og vi betaler dyre dommer for det. EØS avtalen burde revideres. Vi må få en avtale som holder makten over Norge i Norge.

Hva vil ett EU medlemskap gi oss? Ikke noe vi trenger. Vi har det flott utenfor! Hadde vi blitt med hadde vi ikke fått mye å si. Stemmegivningen går på folketall, altså vil lille Norge få svært lite stemmer å gi. Vi må tenke på hva som er best for Norge og befolkningen over hele landet. Å gi makten oppover til en institusjon i utlandet er ikke det! Vi må også stille krav til EU, og slutte å innføre alt de hiver mot oss uten motstand. Vi er et suverent land, og må ikke gjøre noe andre land eller institusjoner påtvinger oss når det ikke er i vårt beste, ikke når vi har mulighet til å sette ned foten!

2 kommentarer:

SK sa...

Fikk helt flashback til samtalen vår, flott innlegg! Synes definitivt bloggen bør få mer oppmerksomhet. Nei til EU!

Kristiane sa...

Tusen takk! :-) Ble så irr når vi prata om det så måtte få det ut.