onsdag 25. mai 2011

Ukens

Ukens viktigste nyheter


Dolly Duck & Co har etablert en Andeby koloni på trappa til Statsministeren...

Og de har blitt godt tatt vare på av den selvpåtatte fosterfar Jens. For dette blir sikkert ikke brukt som et middel i valgkampen...   

Fugler er tydeligvis i vinden og franskmenn er fortsatt gla i sex(frivillig i denne sammenheng forhåpentligvis), ifølge franske medier kommer storken på besøk til det franske presidentparet, praktisk at den visstnok skal komme like før den franske valgkampen...


Det hele Norge har ventet på, avsløringen av Anonym. Ironisk nok visste det seg at det nettopp var, en anonym, Per ett eller annet fra radio faktisk!


Ukens mindre viktige nyheter

Vestens ledere har bedt diktatorene i Midtøsten trekke seg for folkets beste, mens Kim Jong-Il får fortsette sitt vanstyre i et utsultet Nord-Korea på randen. Kim er denne uken på besøk hos velgjører Kina får å tigge om flere ressurser til regimet sitt.


mandag 23. mai 2011

Den arabiske vår går mot sommerDen arabiske vår går mot sommer, og etterhvert høst. Hva skjer etter diktaturet fall og når media forsvinner? Det er da det virkelig gjelder om man vil få gjennomført reformer. Å styrte det gamle regimet er bare en liten del av veien mot demokrati.

Revolusjonene har det siste halvåret sveipet over Midtøsten. Noen regimer har falt, noen klynger seg enda desperat til makten. Det internasjonale (vestlige) samfunn har vært samlet i å fordømme diktaturene og intervenert militært i Libya. Men den viktigste rollen til det internasjonale samfunn kommer når diktatoren har falt og reformer skal gjennomføres. En stat i politisk endring fra autokrati til demokrati er mest utsatt for å falle tilbake i voldelig konflikt. De viktigste aktørene i denne prosessen er AU(Afrikanske Union) og FN. De må være til stede med fredsbevarende styrker.

De må også være med på å utforme de demokratiske valgene som skal gjennomføres for første gang. Jeg tror det er veldig viktig for statenes "nye demokratiske liv" at det første valget blir gjennomført ordentlig og står som et legitimt valg. Derfor burde det ikke hastes med å gjennomføre det, men heller satse på at det blir gjort ordentlig med legitime kandidater og stemmerett til hele befolkningen.
Jeg tror også det er viktig at valgene ikke blir sett på som Vestlige valg, aka Afghanistan. Det må være en nasjonal følelse rundt utføringen, men AU og FN burde tilby hjelp og observatører.

Å få gjennomført et legitimt valg som fører til en politisk stabilitet er en grunnpilar for en stat etter konflikt. En annen viktig pilar er økonomisk vekst og stabilitet. Et demokratisk valgt politisk styre er fristende for utenlandske investorer. Økonomisk stabilitet gir et levegrunnlag for befolkningen. Når levebrød, arbeid og et demokratisk valgt styre er på plass har befolkningen stabilitet, og sjansen for konflikt er betydelig redusert. Men hele veien mot dette er det viktig at det internasjonale samfunn og media ikke glemmer. Selv om en diktator er styrtet kan det stå en ny en som bare venter på å utnytte situasjonen når verdens øyne er rettet en annen vei.

søndag 22. mai 2011

Big Brother EU

Trenger vi EURO?
På APs landsmøte en liten stund tilbake stemte partiet NEI mot neste EU direktiv Postdirektivet. Men at Norge legger ned VETO mot direktivet virker tvilsomt.

Norge har aldri brukt veto mot noen av EUs direktiver siden vi startet samarbeidet gjennom EØS. Vi har altså innført flere direktiver som vi ikke har hatt noe med på å utforme i forhold til Norges beste. Vi har faktisk en liten mulighet til å være med å påvirke tidlig i utformingen av direktivene, men har svært sjeldent benyttet oss av den. Dette er helt klart noe vi må skjerpe oss på! Vi kan ikke fortsette å drive å innføre masse direktiver og lover vi ikke har forsøkt å påvirke til Norges beste! Når det gjelder Postdirektivet må vi bruke VETO. Det virker for meg som at norske politikere er redde for å bruke VETO. Som at veto bare er en fin ting på papiret men ikke funker i praksis. Som at Big Brother EU blir sint og vil straffe oss om vi bruker den. Isåfall kan vi hvertfall ikke unngå å bruke den! Vi kan ikke la EU sjefe Norge rundt mer enn de allerede gjør. Norges politikk og lover må være utformet i Norge, for norske forhold. Ikke av utenlandske politikere i Brussel. Vi er et suverent land som ikke er med i EU. Derfor kan vi ikke la oss diktere!

Nettopp dette burde også vise oss at vi for all del må holde oss utenfor. EU går mer og mer mot å bli en overnasjonal union hvor makta går oppover, ikke nedover til folket, som den burde gjøre. Folk lokalt vet best hvordan ting burde være der de bor. Det er helt absurd at politikere i EU skal bestemme hvordan ting skal være i finnmark og generelt i Norge. Vil vi virkelig gi fra oss makt og suverenitet til EU? Vi klarer oss fint utenfor EU. Vi trenger IKKE EU. Fattige land har mye å hente fra EU medlemskap. Men for Norge er det motsatt. Bare se på EURO- og finanskrisa. Tror du Norge hadde kommet like godt ut av det om vi hadde vært EU medlem? Vi måtte punget ut for andre lands gjeld.

EU som en demokratisk institusjon er også fail. Ja Parlamentet har fått mer makt de siste årene, men deltakelsen ved valg er laber. Hva viser det? Jo at folk ikke forholder seg til EU som deres rette leder, og at de ikke ser på seg selv om europeer. Den lave valgdeltakelsen er med på å gjøre EU mindre demokratisk. Utgangspunktet for samarbeidet EU var bra tenkt. Men jeg ser at EU utvikler seg mer og mer til en overnasjonal institusjon som får mer og mer makt, som tvinger til seg makt. Det virker som land nesten ikke har noe valg. Som Norge. EØS avtalen gir EU mye innflytelse og makt i Norge, og vi betaler dyre dommer for det. EØS avtalen burde revideres. Vi må få en avtale som holder makten over Norge i Norge.

Hva vil ett EU medlemskap gi oss? Ikke noe vi trenger. Vi har det flott utenfor! Hadde vi blitt med hadde vi ikke fått mye å si. Stemmegivningen går på folketall, altså vil lille Norge få svært lite stemmer å gi. Vi må tenke på hva som er best for Norge og befolkningen over hele landet. Å gi makten oppover til en institusjon i utlandet er ikke det! Vi må også stille krav til EU, og slutte å innføre alt de hiver mot oss uten motstand. Vi er et suverent land, og må ikke gjøre noe andre land eller institusjoner påtvinger oss når det ikke er i vårt beste, ikke når vi har mulighet til å sette ned foten!

tirsdag 17. mai 2011

Ukens

Ukens viktigste nyheter

Ingen er tiltrukket av IMF sjef Strauss-Kahn som har blitt anklaget for å tvinge til seg sexNoen er tydeligvis tiltrukket av dette da det ble kjent at Arnold får sex, bare synd han glemte prevensjonUkens mindre viktige nyheter

Opp i alle sexskandalene er ikke diktator Al-Assads overgrep mot sin egen befolkning så viktig lenger

tirsdag 10. mai 2011

Ukens

Ukens tapere
Stella var uønsket av Europa

Kongen var uønsket av statsministerenMan City får spille i ch. league neste sesong
Ukens vinnere
Norge får spille kvartfinaleKranglekorset

Utdelelsen av denne utmerkelsen har skapt furore i media

Det siste døgnet har utdelelsen, eller hvem som utdelte krigskorset 8. mai skapt furore og krigerske tilstander i medie-Norge. Statsministeren delte selv ut krigskorset istedenfor kongen. Han skal ha blitt nektet dette.

At denne ubetydelige saken har skapt så mye styr viser virkelig hva media er opptatt av... Å ja jeg mener denne saken egentlig er ubetydelig fordi denne utmerkelsen ble utdelt av den som den burde blitt utdelt av, vår øverste statssjef. Ja, på papiret er det kongen, men for oss som lever i realiteten er det statsminister Stoltenberg. Jeg synes det er flott at han vil dele ut korset. Det er jo trossalt regjeringen som bestemmer hvilke kriger og oppdrag Norge skal delta i. Da er det bare fint at de viser sin støtte på denne måten. Kongen har ingenting med disse avgjørelsene å gjøre!
Noen av prisvinnerne sa at de sloss for Norge og fedrelandet, ikke regjeringen. Vel regjeringen styrer jo på vegne av det norske folk, og består av norske folk, ergo er de jo en del av fedrelandet...
Hvis de er så jævlig misfornøyd med statsministerens jobb som premieutdeler kan de ikke bare arrangere en ny seremoni?! Jeg hadde forstått at de var sin og skuffet om krigskorset ble utdelt av en statssekretær eller noen andre laverestående, men statsministeren er jo så og si det beste du kan få.

Det er så typisk media å blåse opp slike saker. Jeg synes iallefall ikke hvem som delte ut ett eller annet(Ja jeg vet det er en STOR utmerkelse å få) så viktig i forhold til andre ting som skjer.

lørdag 7. mai 2011

Bistand til diktaturet?


En smilende Jimmy Carter med Kim Il-Sung på båttur

Jimmy Carter og noen flere medlemmer av The Elders var nylig i Nord- og Sør- Korea. I forbindelse med besøkene kritiserte Carter Sør for å holde igjen bistand(mat i dette tilfellet) med vilje.

Carter har besøkt Nord-Korea opptil flere ganger. I 1994 besøkte han avdøde, eller den "evige president" Kim Il-Song. Carter var da med på å få til en avtale om nedrustning med Kim senior. Avtalen kom til bl.a. på en lang båttur de tok sammen. Han beskriver Kim senior med gode ord på sin blogg om den siste turen til NK. Kritikken av Sør og hans beskrivelse av båtturen deres virker på meg som han har en liten soft spot for den avdøde Kim. Jeg forstår godt at Sør har holdt igjen bistand. Hva er vitsen med å gi bistand når den ikke når ut til befolkningen den er ment for?
Regimet i Nord skal bruke bistanden til de lojale til regimet og militæret. Altså ikke de som sulter. Skal man da gi bistand må man forsikre seg om at den kommer fram til de den er ment for, hvis ikke fôrer man jo bare regimet og gjør det sterkere.

Spørsmål om å gi bistand er vanskelig. Skal man overse alle rampestrekene fra diktaturet og gi bistand? Eller skal man holde igjen for å gi beskjed om at slik oppførsel ikke tolereres? Det går utover sivilbefolkningen, men det gjør det jo uansett å leve med ett slikt regime. Det er jo mye bedre å prøve å bli kvitt det. Å fortsette å gi bistand gir dessuten et signal om at oppførselen deres tolereres og at de vil få bistand uansett hva de gjør nesten.
NK drepte sørkoreanere i angrepet på øya for en liten tid siden. Hadde Sverige med vilje drept noen i Norge på norsk territorium, ville vi fortsatt vært vennlig mot dem og klappet dem på skuldra selv om de nektet å godta ansvar for angrepet?

Skal man fortsette å gi bistand til Nord må man komme med klare krav om hvordan den skal distribueres. Man må sende folk som kan overvåke at dette skjer. Norsk Røde Kors var i NK i fjor. En ting er sikkert. Noe må gjøres med regimet! Det har fått holde på alt for lenge! Et land som driver systematisk overgrep mot befolkningen må det gjøres mer mot! Hvorfor er det så lite intiativ fra verdens samfunnet om å gjøre noe? Fordi det er et land uten mange ressurser? Fordi man da har 23 millioner sultne mennesker å hanskes med? Det virker som det er lettere å bare overse og glemme.
I FN-Pakten står det at for å være medlem må man være fredselskende... Nord-Korea er medlem, men burde blitt ekskludert pga sine brudd på fred og menneskerettigheter. Flere sanksjoner og fordømmelser må hvertfall til! Bill Clinton er en som har reist til NK for å redde utenlandske statsborgere. Når skal noen redde nordkoreanerne?


Dokumentar av Nat. Geographic fra Nord-Korea. Filmet med skjult kamera av Lisa Ling. Søsteren til Laura Ling som var en av to journalister som ble fanget der.

tirsdag 3. mai 2011

USA vs. Pakistan


Klinch mellom USA og Pakistan

USA kritiserer Pakistan etter deres påståtte drap på Osama Bin Laden. Dette mener jeg blir helt feil. Hadde Pakistan visst hvor han var ville nok myndighetene gitt beskjed. De hadde ikke noe å tjene på å ha Bin Laden på sitt territorium, tvert imot.

USA har selv krenket Pakistans suverenitet flere ganger ved droneangrep på deres territorium som også har ført til sivile dødsfall. Kan kritikken fra USA være et forsøk på å trekke oppmerksomheten bort fra spørsmål om legitimiteten til denne operasjonen, og om det faktisk var Bin Laden som ble drept?
Hillary Clinton sier at USA "får jobben gjort". Jeg finner dette utsagnet litt rart etter 10 år, en krig som er langt fra vunnet og masse sivile dødsfall.

Bildet som ble publisert i går har vist seg å være manipulert. Så hvor er beviset på at dette var Osama Bin Laden?
Når Saddam Hussein ble tatt var det video og bilder ute med en gang. Derfor finner jeg det merkelig at ikke USA har paradert den døde Bin Laden! Det er den type oppførsel jeg hadde for ventet meg. an er jo en mye større gevinst enn Saddam var. Det at Bin Laden blir en martyr ved visning av bilder er en dårlig unnskyldning. For Al-Qaida og andre terrorister er han det allerede.
Kan USA lyve om at de har tatt Osama Bin Laden? De har jo aldri løyet om store saker før... host, Irak, Watergate...

Personlig tror jeg Bin Laden har vært død i mange år. Det har vært utgitt noen stemmeopptak som skal være ham de siste årene, men hadde han vært i livet tror jeg de hadde utgitt video opptak som etter 11/9. De siste videoene av ham viser også at han holder den ene armen helt i ro inntil kroppen. Noe noen mener beviser at han har vært syk, som igjen kan bety at han har dødd av sykdom. Jeg tror han heller ville tatt selvmord enn å la seg ta av USA. Derfor tror jeg heller ikke han ville bosatt seg i et slikt sentralt og folksomt strøk som der de mener han ble drept.

mandag 2. mai 2011

Snipp, Snapp, Snute, Bin Laden er ute


Dette skal være den døde Bin laden
Sent i går kveld kom nyheten om at Osama Bin Laden har blitt drept av amerikanske styrker. Liket skal ha blitt tatt vare på som ett bevis. Bin Laden ble drept i ett hus han oppholdt seg i, i Pakistan.
De siste ti årene har det vært usikkert om Bin Ladens status som død eller levende. De fleste har antatt at han har vært død. Derfor kommer denne nyheten som en overraskelse på mange. Dette er en stor seier for amerikanerne og Obama. For Pakistan er det litt flaut at han har befunnet seg på deres territoriet. Spesielt ettersom flere Pakistanske offiserer skal ha vært nærmeste naboer.

Det er jo kjempeflott at verdens mest ettersøkte mann de siste tiårene har blitt tatt, men jeg tar meg selv likevel i å stille noen spørsmål ved dette.
Hvorfor ble ikke Bin Laden tatt i live? Å kunne paradert med Bin Laden fanget i live på video hadde vært en mye større triumf enn ett bilde av hans(?) maltrakterte ansikt.
Jeg mener han burde vært tatt i live og stilt for en domstol. Slik at han fikk så til ansvar for sine handlinger. Død er dessuten den lette veien ut. Han burde heller fått råtne i fengsel og betalt for sine handlinger.
Bin Laden skal ha oppholdt seg i en villa i et bebodd område. Hvordan er det mulig at han kan ha oppholdt seg her uten å bli oppdaget etter ti år med leting i disse områdene? Burde han ikke blitt tatt for lenge siden isåfall?
Er det ikke litt av ett sammentreff også at han blir tatt nesten nøyaktig 10 år etter? Det er jo toppen av kransekaka til 10 års markeringen.
Det er også veldig flott for Obama nå når kampen om neste presidentperiode så vidt har begynt. Han kommer til å bli presidenten som tok Bin Laden. Det er gull verdt i en valgkamp.
Og til slutt, er det virkelig Bin Laden vi ser på bildet? Kan vi være 100% sikker på det? Det ligner ja, men kan det ikke være en som er veldig lik?

Jeg er selvfølgelig kjempe glad for at mannen som har vært selve symbolet på ondskap, nesten på lik linje som djevelen er tatt, men jeg bare har en følelse av at dette gikk for fort og for lett, etter ti år tok det bare 40 minutter plutselig å ta ham.