mandag 4. april 2011

Borgerkrig på vidda?

Rein skal være kjernen i konflikten på Finnmarksvidda  


I det siste har det kommet fram urovekkende avsløringer om det harde livet for reinsamer på Finmarksvidda. Krangel om beiteområder har ført til ville vesten tilstander med trusler om vold og våpenbruk. Truslene skal være rettet både reineierne og deres familier, inkludert barn! 
Et av de mest sårbare områdene skal på folkemunne være omdøpt til Golanhøyden av lokalbefolkningen pga konflikten. Reinpolititet har massemobilisert og er på full frammasj for å komme til bunns i saken. Men kan vi se dette som en spire til en større konflikt, ala den om Golanhøyden? 

Jeg mener det er god grunn til beskymring. Her har vi en økonomisk og geografisk konflikt hvor partene ikke nøler med å ta i bruk trusler om våpen og vold. Den er som en tikkende bombe. Voldshandlinger har allerede forekommet, og det er bare ett spørsmål om tid for når det første drapsofferet vil finne sted! Reinpolitiet er til stede ja, men vidda har et vær og en geografi som kun reineierne kjenner godt nok. Kan dette utarte seg til å bli en gerilijakrig mellom forskjellige samiske klaner? 
Ettersom både kvinner og barn, sivilie, har blitt dratt inn gjennom trusler om vold synes jeg det er på tide å få FN`s Sikkerhetsråd på banen. En resulosjon som forbyr salg av våpen og økonomisk støtte til reineierne og beskyttelse av sivile må ligge til grunn slik at ikke konflikten eskalerer. Vi må lære fra andre konflikter som f.eks. Sudan at det lønner seg å være tidlig ute å forhindre eskalasjon. 


Karasjok er midtpunktet for konflikten og her skal også de fleste reineierne holde til. Sametingt har sitt hovedkvarter her, og de må raskt komme på banen med noen tiltak. Sametingen, med FN i ryggen er de viktigste aktørene til å stanse denne galskapen! Dette er et området som grenser både til Sverige, Finland også Russland. Hvis samer fra disse landene kommer på banen kan det arte seg til en internasjonal konflikt! 
Vi har fra f.eks. Alta opprørert på 80 tallet erfart at samene mener business. Så vi må ta denne konflikten med blodig alvor, for det er nettopp blodig alvor den har blitt og kan bli i stor skala!


Hva mener du? 
Burde Sikkerhetsrådet vært på banen for lenge siden?
Hvilke tiltak må til for å forhindre full borgerkrig?