torsdag 11. november 2010

Resirkuler Plast!
Det burde bli lettere å få levert inn plast til resirkulering. Plastikk blir i stor grad brukt av alle i dagliglivet. En stor del av matvarene vi kjøper, ting etc. er innpakket i plast(gjelder også noen mennesker). 
Mye av dagens plastemballasje er overflødig og unødvendig mye(igjen, gjelder også noen mennesker). Dette har det vært noen debatter om i media tidligere. Produsentene burde fjerne den overflødige emballasjen.


Det finnes i dag containere hvor du kan hive plasten, men de er få.
Plast er ikke nedbrytbart, men mye brukt og ender ofte opp i naturen. P.g.a. få plastcontainere er det få som orker å ta seg "bryet" å resirkulere plast. Lettere adgang og flere plastcontainere burde ordnes.
De fleste leilighetskomplekser har en vanlig og en papp/papir container. Hva med å legge til en til, plastcontainer?
Jeg synes resirkulering av plast er en viktig miljøsak som burde prioriteres!

2 kommentarer:

motionocean sa...

Helt enig!
Det er helt fælt å se alle produktene som er ballet inn i plastikk!!!

Tonje sa...

Ja! Enig! Her vi bor er vi så heldige å ha en stasjon for kildesortering 50 meter fra døra. Dessverre kaster allikevel flere i samme oppgang skoesker osv i restavfal..