mandag 29. november 2010

Rakettskjold, beskyttelse eller trussel?


Bush administrasjonens planer om et rakettskjold i Tsjekkia ble skrinlagt med Obama. Ideen om et rakettforsvar mot øst er likevel ikke skrinlagt og igjen oppe på NATO`s agenda. For det er jo nettopp det dette er, forsvar mot øst, Ondskapens akse. 
Men vil et rakettforsvar være nettopp det, forsvar, eller vil det bare hjelpe til å øke trusselen fra østens banditter?

Jeg heller mer mot den siste konklusjonen. Vil ikke denne typen rakettforsvar i Europa bli en ny type mur mellom øst og vest? Hva slags signaler sender det egentlig til resten av verden?
Jeg synes ikke akkurat det sender ut signaler om større fokus på samtale og diplomati for verdensfreden. For det er det eneste middel som tilslutt vil skape fred. Opprustning skaper ikke fred, det skaper større trussel for krig. Ingen våpen, ingen militær krig. Et rakettskjold vil bare gjøre kløften mellom øst og vest enda større enn den allerede er. Jeg mener den er altfor stor. Den blir bare videre og videre med dagens islamofobi og fremmedfrykt.

De sier rakettskjoldet er for å beskytte de sivilie. Mener de da de sivile i USA eller Europa? De sivile i Tsjekkia der skjoldet var planlagt vil ikke ha det der. Hvorfor skulle de? Tsjekkia er vel ikke akkurat i høyrisiko for verken terror eller rakettangrep. Men hvis de hadde innført skjoldet, eller et rakettforsvarssystem på vegne av hele Vesten, hadde det ikke da skapt en mulig fiendtlighet mellom Tsjekkia og østen som kanskje ikke er så stor ved nåværende tidspunkt? Kunne det ikke blitt en kilde for større konflikter? 


Nei, veien mot fred, forsoning og vennskap ligger i å lytte, snakke og bli enige. Ikke i å ta til våpnene. 
På den andre side, den måten amerikanerne driver diplomati på med kallenavn og diverse er kanskje ikke den rette måten å gjøre det på...


2 kommentarer:

Cathrine sa...

Fint innlegg! Men du glemte Polen. Polen var også åpen for rakettskjold, og hvis jeg ikke husker feil, så stengte Russland gassforsyningen til Polen. Rakettskjoldet kan gi signaler som du beskriver, men hvis for eksempel, Russland skulle angripe Polen pågrunn av rakettskjoldet, så begår Russland "selvmord". Å angripe et NATO land er på samme måte som å skyte seg selv to ganger i foten. Jeg tror heller at de vil vise at NATO landene står samlet om krigen mot terror. Jeg tror heller ikke at et rakettskjold vil øke kløften mellom Øst og Vest, jeg vil heller se på det som et samarbeid mellom Øst og Vest. Men igjen, kjempe fint innlegg. =)

Kristiane sa...

Ja stemmer, glemte det. Takk for korreksjon og takk for ros! :-)