tirsdag 2. november 2010

På egne ben

Norge klarer seg bra på egne ben. Selv om vi er ett lite, forsåvidt ubetydelig land i det store verdensbilde, klarer vi oss bra utenrikspolitisk. Vi klarer oss veldig godt utenfor EU. 
F.eks. i forhold til stormakten og nabo Russland. Styresmaktene har fått på plass en avtale om delelinja i Barentshavet, og nå en avtale om grenseovergang.
Vi har USA som en av våre nærmeste allierte, og ingen klare direkte fiender. 
Næringslivet vårt utfolder seg bra i verdenssamfunnet. 

Hvorfor skal vi søke inn i en union og miste vår egen bestemmelsesrett over landet og politikken? Kompromissere.
Gi heller makten nedover i landet der den har konsekvenser.
Hvorfor skal noen i Brussel ha innflytelse inn i Norge helt ned i distriktene?
Si NEI, la makta over våre liv og vårt land bli i Norge! 

Ingen kommentarer: