lørdag 30. oktober 2010

Avsløringer om LO(?)


Som medlem av Sosialistisk Ungdom(SU) synes jeg det er urovekkende å høre hva Turid Lilleheie har å si om organisasjonen hun nå forlater, LO. Hun forteller på NRKs nyhetssending lørdag, om en organisasjonskultur som er mannsdominert og med lite fokus på likestilling innad. Hun har selv opplevd å blitt offer for hersketeknikker. I møter hvor hun har uttalt seg har hun opplevd at istedenfor å bli spurt direkte "Hva mener du?", har vedkommende(mannlig) sagt "Jeg tror det Turid mener". 

SU og LO er nære samarbeidspartnere, og med medlemsskap i SU blir du sterkt oppfordret til å stifte medlemsskap i LO også. Som feministisk organisasjon burde SU søke samarbeidspartnere som har likestilling høyt på agendaen. Ikke bare i sitt arbeid utad, men også internt. Bevisstgjøring omkring hersketeknikk og kvinners rolle i organisasjoner og partier er noe man lærer om i SU, og hvordan å jobbe mot dette. 
Desverre er det vanskelig å kartlegge og skaffe harde bevis og fakta for at dens slags ting foregår. Med mindre flere står frem å bekrefter Lilleheies utsagn. Det blir fort ord mot ord.

Det LO burde gjøre nå er å vise at det Lilleheie sier...
A. Ikke stemmer, eller
B. Innrømme at dette har hendt og at de vil jobbe målrettet mot den slags kultur, gjerne i form av konkrete tiltak.
Mener du dette er en viktig sak å ta opp, eller tror du Lilleheie overreagerer?
Hva oppfatter du som hersketeknikk?

Ingen kommentarer: