fredag 25. desember 2009

Dobbeltmoral


Okkupasjonen av Irak begynner, i likhet med Afghanistan, å bli en hodepine for amerikanerne. Jeg vet ikke om mange la merke til det, men under presidentens besøk i Oslo for å ta imot "fredsprisen" nevnte han så og si ikke Irak krigen. Hvorfor? Fordi han vet at denne krigen har blitt utkjempet på løgnaktige grunnlag. Han har selv ved en anledning i 2002, da han holdt en tale, kaldt denne krigen for DUM. Ja han brukte ordet DUM krig! Hvis ikke dette kalles dobbeltmoral vet ikke jeg...
Veldig betryggende å ha en slik mann bestatt i verdens mektigste jobb...
Jeg synes spesielt vi i Norge burde ta større avstand til denne okkupasjonen ettersom vårt land selv har blitt okkupert i flere år, og det bor fortsatt mennesker i dette landet som levde under den tiden. At Statoil nå har fått oljekontrakter i landet synes jeg er uetisk, griskhet og egoistisk! Det blir helt feil at de skal investere og tjene penger i ett land som er under okkupasjon.
Hadde ett annet land investert i våre oljefelt(som ikke var funnet da) under okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig tror jeg ikke akkurat folk hadde stått opp å applaudert...
Hva synes du?

Ingen kommentarer: