onsdag 18. november 2009

NEI mot avgift

I biodiesel saken sier AP ja til avgift på biodiesel. Jeg synes maktfaktorene i AP som har kommet fram til dette viser stahet overfor sine samarbeidspartnere i regjeringen og tilogmed sine egne partifeller. De to andre regjeringspartiene SV og SP sier begge nei til avgiften. Det samme gjør Østfold AP, og AP`s mektige venn LO.
At noen da går inn for denne avgiften og nekter å rokke ved det ser jeg på som enorm stahet og egoisme!
Norges eneste biodiesel produsent i Fredrikstad varsler allerede permittering av 20 ansatte pga denne avgiften. Posten hadde planer om ett mer miljøvennlig transportsystem, men vil ikke forsette disse planene hvis denne avgiften kommer på plass.

I forhold til klimaproblemene verden allerede har er dette et tilbakesteg. Dessuten sender dette feil signaler i forhold til klimatoppmøte i København i neste måned. Dette er bare enda en dråpe i begeret over skuffelse i forkant av dette møtet. Jeg synes verdens ledere og Norges ledere viser en laber interesse og holdning til å virkelig gjøre en forandring.

Jeg er for avgiftsfri biodiesel fordi biodiesel er laget av naturlige råvarer som soya og raps. Større forbruk av dette vil bl.a. skape miljøvennlige arbeidsplasser og større etterspørsel på jordbrukssiden. Permitteringen av de ansatte i Fredrikstad viser allerede at en avgift vil gi motsatt effekt. Og det er vel ikke det AP ønsker? Det heter jo trossalt AP, Arbeiderpartier.
I tillegg synes jeg regjeringen burde satse mer på kollektivtrafikk, bl.a. gå inn for billigere billettpriser, lett tilgjengelighet og effektivitet. Flexus kortene er ett eksempel på det motsatte av effektivitet. Økningen av prisene på enkeltbillettene er ikke å gjøre kollektivtrafikk billigere og mer tilgjengelig. Jeg mener at spesielt prisen på enkeltbillettene burde nedsettes. Jeg tror det ville redusert sniking og fått opp passasjertallet.
Miljøvennlig kollektivtrafikk er også ett "must". Innføring av Flexus er ett godt eksempel på dette. Flexus kortet vil etterhvert erstatte alle papirbillettene i Oslo og Akershus, men selve systemet trenger noen forbedringer synes jeg.

Hva synes du om regjeringens miljø intiativ? Hva kunne vært gjort bedre?

Ingen kommentarer: